Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Աշոտ Գրիգորյան

Դպրոց, դասարան – Արևմտյան դպրոց 3․3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – չեմ օգտվում

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) – բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – երգ

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – լող՝ <<ԳՐԱՆԴ ՍՊՈՐՏ>> մարզաառողջարարական համալիր

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *